Mål: B 5952-21

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål om ansvar för mord m.m. Fråga bl.a. om bevisvärdering. (Svea hovrätt, mål B 8398-21)