Mål: T 3762-21

”Den delade artikeln” NJA 2022 s. 719

Prejudikat

Att en skadelidande har fått, eller har rätt till, kränkningsersättning av andra skadevållare som har spridit samma förtalsgrundande uppgifter påverkar som utgångspunkt inte ersättningens storlek.