Mål: Ö 2343-18

”Flygbolagets medgivande” NJA 2021 s. 1093

Prejudikat

Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.