Mål: T 5018-20

”Tollare strand” NJA 2021 s. 245

Prejudikat

Ett förhandsavtal om upplåtelse av bostadsrätt som angav ett tidsintervall för beräknad tidpunkt för upplåtelsen, har ansetts uppfylla formkravet i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen.