Mål: B 6041-20

Prövningstillstånd

Straffmätning vid mord efter den ändring av 3 kap. 1 § brottsbalken som trädde i kraft den 1 januari 2020, särskilt fråga om längden på ett tidsbestämt straff (jfr NJA 2013 s. 376).