Mål: B 6249-20

Prövningstillstånd

Fråga om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet.