Mål: Ö 2576-20

Prövningstillstånd

Fråga om en tidigare dom avseende betalningsskyldigheten vid utfört byggarbete utgör hinder mot att pröva en nu förd talan om ersättning för avhjälpande av fel i arbetet, dvs. om talan omfattas av den tidigare domens rättskraft.