Mål: Ö 2576-20

”Renoveringen i Västervik” NJA 2021 s. 407

Prejudikat

En tidigare dom avseende ytterligare betalning för utfört arbete utgör hinder mot att pröva en ny talan om ersättning för avhjälpande av fel i arbetet även i en situation när den tidigare domen innebar att yrkandet om ytterligare betalningsskyldighet ogillades.