Mål: B 2862-20

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om påföljd för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § brottsbalken). I målet uppkommer bl.a. frågan om brottets artvärde.