Mål: T 4012-20

Prövningstillstånd

Fråga om en täckningsfordran mot bakre ledets gäldenär kan göras gällande när huvudfordran inte har betalats av det främre ledets gäldenär.