Mål: T 6128-20

”Efternamnshindret” NJA 2021 s. 919

Prejudikat

Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.