Mål: T 6128-20

Prövningstillstånd

Fråga bl.a. om registrerade företagsnamn ska hävas på grund av annans efternamn eller på grund av att företagsnamnen är vilseledande.