Mål: T 4494-20

Prövningstillstånd

Efter att en köpare av en bil påtalat fel återköpte bilfirman bilen till ett lägre pris. Köparen har därefter väckt talan mot bilfirman om prisavdrag alternativt skadestånd. Fråga bl.a. om återköpet har inneburit att parternas mellanhavanden slutligen har reglerats.