Mål: T 3332-20

Prövningstillstånd

Fråga om en person som har tecknat aktier i en nyemission är skadeståndsskyldig mot det emitterande bolaget, till följd av att denne inte har erlagt betalning för aktierna, i ett fall där personens rätt till aktierna har förklarats förverkad av bolagets styrelse.