Mål: B 4914-20

"Mordet med kökskniven" NJA 2021 s. 32

Prejudikat

Straffet för mord. Frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff.