Mål: T 1848-20

”Särborna” NJA 2021 s. 46

Prejudikat

En man som haft ett parförhållande med en kvinna, men inte varit sammanboende med henne, har inte ansetts som särskilt närstående enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen.