Mål: T 5999-20

”Skatt och legat” NJA 2021 s. 1073

Prejudikat

Återgång av legat enligt 21 kap. 5 § ärvdabalken kan ske bara för betalning av den dödes skulder och inte för betalning av dödsboets andra skulder.