Mål: T 4071-20

”Ramavtalet” NJA 2021 s. 643

Prejudikat

Tolkning och utfyllnad av ett upphandlat ramavtal; fråga om ensamrätt.