Mål: T 1268-20

”Panträtten i Nacka Kummelnäs” NJA 2021 s. 118

Prejudikat

En dom om bättre rätt till fastighet har inte prejudiciell betydelse i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.