Mål: B 5428-19

”Det otillåtna preparatet” NJA 2021 s. 99

Prejudikat

En person som yrkesmässigt sålt ett läkemedel, trots att tillstånd saknats, har inom ramen för ett brottmål ansetts vara såväl mervärdesskatte- och inkomstskatteskyldig som bokföringsskyldig för verksamheten.