Mål: Ö 6547-19

”Harren 14” NJA 2021 s. 129

Prejudikat

Det jämförelsevärde som avses i 9 § andra stycket stämpelskattelagen ska utgöras av ett uppskattat taxeringsvärde. Även fråga om kostnader i stämpelskattemål.