Mål: Ö 6547-19

”Harren 14”

Prejudikat

Det jämförelsevärde som avses i 9 § andra stycket stämpelskattelagen ska utgöras av ett uppskattat taxeringsvärde. Även fråga om kostnader i stämpelskattemål.