Mål: B 6101-19

"Raplåten" NJA 2021 s. 215

Prejudikat

Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman. Även fråga om innebörden av rekvisitet hot om våld i 17 kap. 1 § brottsbalken.