Mål: T 637-20

"Estrids hus" NJA 2021 s. 277

Prejudikat

Fastighetstillbehör. En byggnad och en fastighet ska anses ha kommit i samme ägares hand även när fastigheten och byggnaden har kommit att ägas av samma personer men med olika andelar.