Mål: T 79-21

”Gränsen och rättegångskostnaderna” NJA 2021 s. 1085

Prejudikat

Fördelning av rättegångskostnader mellan sakägarna i ett fastighetsbestämningsmål vid återförvisning till en lantmäterimyndighet.