Mål: B 27-21, B 4907-21

”Återfallsförverkande” (I och II) NJA 2021 s. 807

Prejudikat

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Fråga om det finns särskilda skäl att inte förverka eller att förverka endast en del av den villkorligt medgivna friheten vid dels ett snabbt återfall i brottslighet av jämförelsevis lindrig beskaffenhet, dels ett återfall i allvarlig brottslighet i slutet av en lång prövotid (I och II).