Mål: Ö 597-21

”Målsägandebiträdet i hovrätten III” NJA 2021 s. 694

Prejudikat

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen särskilt av att målsäganden framställer ett eget påföljdsyrkande.