Mål: B 6041-20

”Mordet med brödkniven” NJA 2021 s. 377

Prejudikat

Straffvärdebedömning och straffmätning vid tidsbestämt straff för mord. Även fråga om billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.