Mål: T 1858-21

"Garagetaket i Söderbärke" NJA 2021 s. 1187

Prejudikat

En ansökan om bygglov har avslagits eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.