Mål: T 863-21

”Hoppgropen” NJA 2021 s. 1050

Prejudikat

Ett aktivitetscenter erbjöd besökare att delta i olika fysiska aktiviteter. En person skadade foten i en hoppgrop. Fråga om aktsamhetsbedömningen vid prövning av skadeståndsansvar för centret.