Mål: Ö 2351-20

”Hissarna i Billdal” NJA 2021 s. 446

Prejudikat

Byggsanktionsavgift. Otillåten användning av personhissar har ansetts inte kunna rättas genom att ett protokoll från en senare utförd och godkänd besiktning getts in. Avgift har därför tagits ut.