Mål: Ö 7821-21

”Den tyska straffomvandlingen”

Prejudikat

Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU. Vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställighetslagen är inte tillämplig på en utländsk dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.