Mål: T 6931-21

”Samborna på Sollerön” NJA 2022 s. 645

Prejudikat

Fråga om relationen mellan två kvinnor var sådan att ett parförhållande enligt sambolagen förelåg.