Mål: B 6401-21

"Våldtäkten under knivhot" NJA 2022 s. 75

Prejudikat

En våldtäkt som begåtts under knivhot har vid en samlad bedömning av omständigheterna ansetts som grovt brott.