Mål: Ö 599-22

”Dubbla överklaganden” NJA 2022 s. 504

Prejudikat

När ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden.