Mål: Ö 2019-21

"Avstängningen från högskoleprovet" NJA 2022 s. 118

Prejudikat

En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov. Det har ansetts inte stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff att deltagaren även åtalats för osann försäkran.