Mål: B 779-21

”Övernattningen II” NJA 2022 s. 237

Prejudikat

Oaktsam våldtäkt och s.k. omedveten oaktsamhet