Mål: Ö 1104-21

”De uttjänta fordonen” NJA 2022 s. 341

Prejudikat

Ne bis in idem. En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.