Mål: T 3131-21

”Skatterådgivarens ansvarsbegränsning” NJA 2022 s. 354

Prejudikat

Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?