Mål: T 7236-21

”Lägenheten på Sibyllegatan” NJA 2022 s. 1115

Prejudikat

En andrahandshyresgäst har med stöd av 7 kap. 31 § jordabalken ansetts ha samma rätt i förhållande till fastighetsägaren som om fastighetsägaren hade upplåtit hyresrätten direkt till andrahandshyresgästen.