Mål: Ö 4141-21

"Mordet i Husum" NJA 2022 s. 424

Prejudikat

Resning. Ny DNA-bevisning har medfört att resning har beviljats till nackdel för en person som frikänts från ett åtal för mord.