Mål: B 1099-21

”Den verkställda skyddstillsynen” NJA 2022 s. 438

Prejudikat

Rättens utredningsskyldighet när en dom på skyddstillsyn överklagas. Även fråga om påföljdsbestämningen när brottsligheten föranleder en mildare påföljd samtidigt som klaganden har verkställt en del av skyddstillsynen.