Mål: Ö 2543-21

”Resan till Sundsvall” NJA 2022 s. 445

Prejudikat

Eftersom en distansförsvarare varit väl insatt i målet och kostnaderna inte blivit avsevärt högre än för en lokalt verksam försvarare, har det funnits särskilda skäl att betala ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg.