Mål: Ö 2318-22

”Trisskrapningarna” NJA 2023 s. 211

Prejudikat

En uppmaning enligt 42 § marknadsföringslagen till en näringsidkare att lämna uppgift om förekomsten av ett samarbetsavtal med ett medieföretag och att tillhandahålla ett eventuellt sådant avtal har ansetts inte strida mot yttrandefrihetsgrundlagen.