Mål: B 4249-21

”Ett eller flera bokföringsbrott II” NJA 2022 s. 562

Prejudikat

Bokföringsbrott. Åsidosättande av bokföringsskyldighet som avser upprättande av årsredovisning utgör en egen brottsenhet vid sidan av bokföringsbrott beträffande den löpande bokföringen.