Mål: B 3664-21

”Studentens banktransaktioner” NJA 2022 s. 633

Prejudikat

Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?