Mål: B 6358-21

”Det obehagliga mejlet” NJA 2022 s. 667

Prejudikat

Avsändandet av ett mejl med ett självmordshot har i ett visst fall bedömts utgöra ett sådant hänsynslöst agerande som kan föranleda ansvar för ofredande.