Mål: B 4080-22

"Den grekiska utevarodomen" NJA 2022 s. 945

Prejudikat

Fråga om när överlämnande för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder ska vägras med hänsyn till att straffet utdömts vid en förhandling där den eftersökte inte närvarade.