Mål: B 4923-22

”Påståendena om journalisten” NJA 2022 s. 1136

Prejudikat

Yttrandefrihetsbrott. Påståenden i en webbartikel om en journalist har utgjort grovt förtal.