Mål: T 448-22

”Skadan på kulturbyggnaden” NJA 2023 s. 193

Prejudikat

Fråga om vad som krävs för att en skadelidande ska anses ha framställt ett skadeståndskrav så att ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § tredje stycket försäkringsavtalslagen aktualiseras.