Mål: Ä 4949-22

”De dubbla vistelseförbuden” NJA 2022 s. 1130

Prejudikat

Om en särskild föreskrift om vistelse enligt 26 kap. brottsbalken har ersatts av en ny föreskrift, kan ett överklagande av den första föreskriften inte prövas.