Mål: Ö 2990-22

”Besittningsskyddet i Bandhagen” NJA 2023 s. 109

Prejudikat

En talan om ersättning på grund av det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra ska tas upp vid fastighetsforum.