Mål: T 409-22

”Fastighetsmäklarens klientmedelskonto” NJA 2023 s. 339

Prejudikat

En köpare av två fastigheter har gjort betalningar till fastighets­mäklarens klientmedelskonto. Köparen har därefter gjort gällande att betalningarna har skett av misstag och att de därför ska gå åter. Condictio indebiti?